Politiker Åsa Romson

Namn
Åsa Romson
Hemort
Födelsedatum
1972-03-22
Åsa Romson är 52 år gammal
Parti

Åsa Romson har genom åren haft dessa ministerposter