Ministerposter i Sverige

Statsminister (35 finns) Vice statsminister (16 finns) Statsministers ställföreträdare (1 finns) Utrikesminister (45 finns) Finansminister (44 finns) Sjöförsvarsminister (12 finns) Industriminister (8 finns) Demokratiminister (7 finns) Biträdande justitieminister (2 finns) Finansmarknadsminister (8 finns) Minister för civilt försvar (1 finns) Turismminister (1 finns) Minister för vapenexportfrågor (3 finns) Landstingsminister (1 finns) Förskoleminister (1 finns) Samordningsminister (7 finns) Socialminister (31 finns) Justitiestatsminister (3 finns) Planminister (2 finns) Arbetsmarknadsminister (17 finns) EU-minister (5 finns) Konsumentminister (12 finns) Hälsovårdsminister (1 finns) Förvaltningsminister (1 finns) Vägminister (2 finns) Minister för vuxnas lärande (1 finns) Näringsminister (13 finns) Kulturminister (11 finns) Utrikesstatsminister (2 finns) Handikappminister (1 finns) Etableringsminister (1 finns) Handelsminister (30 finns) Civilminister (29 finns) Ekonomiminister (4 finns) Storstadsminister (1 finns) Folkhushållningsminister (5 finns) Kyrkominister (12 finns) Innovationsminister (1 finns) Minister för högre utbildning och forskning (1 finns) Minister för strategi och framtidsfrågor (1 finns) Försvarsminister (33 finns) Utbildningsminister (16 finns) Biträdande industriminister (1 finns) Utrikeshandelsminister (8 finns) Bränsleminister (3 finns) Arbetsrättsminister (2 finns) Bostadsminister (18 finns) Minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation (1 finns) Kommunminister (10 finns) Socialförsäkringsminister (8 finns) Gymnasieminister (2 finns) Personalminister (1 finns) Socialtjänstminister (2 finns) Biträdande socialminister (2 finns) Arbetslivsminister (2 finns) IT-minister (3 finns) Biståndsminister (17 finns) Minister med ansvar för idrottsfrågorna (1 finns) Högskoleminister (3 finns) Folkhälsominister (3 finns) Ungdomsminister (17 finns) Straffrättsminister (1 finns) Familjeminister (3 finns) Biträdande jordbruksminister (1 finns) Samhällsbyggnadsminister (1 finns) Stadsutvecklingsminister (1 finns) Minister för internationellt utvecklingssamarbete (3 finns) Minister med ansvar för nordiska frågor (1 finns) Biträdande utbildningsminister (2 finns) Sjukvårdsminister (7 finns) Kunskapslyftsminister (2 finns) Biträdande finansminister (3 finns) Vårdminister (1 finns) Ekonomisk samordningsminister (1 finns) Biträdande miljöminister (1 finns) Digitaliseringsminister (3 finns) Klimatminister (3 finns) Miljö- och klimatminister (2 finns) Integrationsminister (9 finns) Idrottsminister (12 finns) Minister för högre utbildning (1 finns) Biträdande bostadsminister (1 finns) Äldreomsorgsminister (1 finns) Civilförsvarsminister (2 finns) Europaminister (2 finns) Infrastrukturminister (6 finns) Justitieminister (43 finns) Minister för nordiska frågor (1 finns) Jordbruksminister (30 finns) Barnminister (4 finns) Forskningsminister (5 finns) Skolminister (14 finns) Nedrustningsminister (1 finns) Kommunikationsminister (31 finns) Krigsminister (18 finns) Sjukförsäkringsminister (1 finns) Landsbygdsminister (5 finns) Migrationsminister (9 finns) Ställföreträdande statsminister (1 finns) Budgetminister (5 finns) Regionminister (2 finns) Äldreminister (4 finns) Skatteminister (2 finns) Miljöminister (14 finns) Minister för nordiskt samarbete (19 finns) Undervisningsminister (1 finns) Sjöminister (4 finns) Invandrarminister (12 finns) Samfundsminister (4 finns) Inrikesminister (10 finns) Jämställdhetsminister (23 finns) Biträdande arbetsmarknadsminister (2 finns) Löneminister (6 finns) Samordningsminister i EU-frågor (1 finns) Ecklesiastikminister (29 finns) Minister för internationell ekonomi (1 finns) Energiminister (15 finns)