Personer som har varit krigsminister i Sverige

Per Albin Hansson

Per Albin Hansson Socialdemokraterna logotyp
var Krigsminister under år 1920

Bild saknas

Joachim Åkerman Moderaterna logotyp
var Krigsminister under år 1917

Bild saknas

Erik Nilson Liberalerna logotyp
var Krigsminister under år 1917-1920

Hjalmar Hammarskjöld

Hjalmar Hammarskjöld Politiskt obundna logotyp
var Krigsminister under år 1914

Bild saknas

Emil Mörcke Politiskt obundna logotyp
var Krigsminister under år 1914-1917

Bild saknas

David Bergström Liberalerna logotyp
var Krigsminister under år 1911-1914

Bild saknas

Olof Malm Politiskt obundna logotyp
var Krigsminister under år 1907-1911

Arvid Lindman

Arvid Lindman Moderaterna logotyp
var Krigsminister under år 1907

Bild saknas

Lars Tingsten Politiskt obundna logotyp
var Krigsminister under år 1905-1907

Bild saknas

Otto Virgin Politiskt obundna logotyp
var Krigsminister under år 1903-1905

Bild saknas

Jesper Crusebjörn Politiskt obundna logotyp
var Krigsminister under år 1899-1903

Bild saknas

Axel Rappe Politiskt obundna logotyp
var Krigsminister under år 1892-1899

Bild saknas

Hjalmar Palmstierna Politiskt obundna logotyp
var Krigsminister under år 1888-1892

Bild saknas

Gustaf Peyron Politiskt obundna logotyp
var Krigsminister under år 1887-1888

Bild saknas

Axel Ryding Politiskt obundna logotyp
var Krigsminister under år 1882-1887

Bild saknas

Otto Taube Politiskt obundna logotyp
var Krigsminister under år 1880-1882

Bild saknas

Henrik Rosensvärd Politiskt obundna logotyp
var Krigsminister under år 1877-1880

Bild saknas

Oscar Weidenhielm Politiskt obundna logotyp
var Krigsminister under år 1871-1877