Politiskt obundna ministrar

Bild saknas

Carl Axel Petri
Justitieminister under åren 1981-1982
Straffrättsminister under åren 1979-1981
Energiminister under åren 1979-1981

Bild saknas

Sven Romanus
Justitieminister under åren 1976-1979

Bild saknas

Nils Quensel
Kyrkominister under åren 1946-1951

Bild saknas

Christian Günther
Utrikesminister under åren 1939-1945

Bild saknas

Tor Andræ
Ecklesiastikminister under åren 1936

Bild saknas

Elof Ericsson
Handelsminister under åren 1936

Bild saknas

Anton Rundqvist
Försvarsminister under åren 1931-1932

Bild saknas

Natanael Gärde
Justitieminister under åren 1930-1932

Bild saknas

Fredrik Ramel
Utrikesminister under åren 1930-1932

Bild saknas

Jakob Pettersson
Socialminister under åren 1926-1928

Bild saknas

Gösta Malm
Socialminister under åren 1923-1924
Handelsminister under åren 1920-1921

Bild saknas

Carl Malmroth
Försvarsminister under åren 1923-1924

Bild saknas

Birger Ekeberg
Justitieminister under åren 1923-1924
Justitieminister under åren 1920-1921

Bild saknas

Otto Lybeck
Försvarsminister under åren 1921

Oscar von Sydow

Oscar von Sydow
Statsminister under åren 1921
Civilminister under åren 1914-1917

Bild saknas

Walter Murray
Kommunikationsminister under åren 1920-1921
Civilminister under åren 1917

Bild saknas

Nils Hansson
Jordbruksminister under åren 1920-1921

Bild på Louis De Geer

Louis De Geer
Statsminister under åren 1920-1921

Bild saknas

Herman Wrangel
Utrikesminister under åren 1920-1921

Bild saknas

Henric Tamm
Finansminister under åren 1920-1921

Bild saknas

Henning Elmquist
Socialminister under åren 1920-1921

Bild saknas

Bengt Bergqvist
Ecklesiastikminister under åren 1920-1921

Bild saknas

Steno Stenberg
Justitieminister under åren 1917

Bild saknas

Knut Dahlberg
Jordbruksminister under åren 1917

Bild saknas

Conrad Carleson
Finansminister under åren 1917

Bild saknas

Johannes Hellner
Utrikesminister under åren 1917-1920

Hjalmar Hammarskjöld

Hjalmar Hammarskjöld
Statsminister under åren 1914-1917
Krigsminister under åren 1914
Ecklesiastikminister under åren 1905
Justitieminister under åren 1901-1902

Bild saknas

Emil Mörcke
Krigsminister under åren 1914-1917

Bild saknas

Dan Broström
Sjöminister under åren 1914-1917

Bild saknas

Berndt Hasselrot
Justitieminister under åren 1914-1917

Bild saknas

Axel Vennersten
Finansminister under åren 1914-1917

Bild saknas

Elof Lindström
Ecklesiastikminister under åren 1909-1911

Bild saknas

Arvid Taube
Utrikesminister under åren 1909-1911

Bild saknas

Olof Malm
Krigsminister under åren 1907-1911

Bild saknas

Albert Petersson
Justitieminister under åren 1906-1911

Bild saknas

Wilhelm Dyrssen
Sjöförsvarsminister under åren 1906-1907

Bild saknas

Eric Trolle
Utrikesminister under åren 1905-1909

Bild saknas

Lars Tingsten
Krigsminister under åren 1905-1907

Johan Ramstedt

Johan Ramstedt
Statsminister under åren 1905
Utrikesminister under åren 1904

Bild saknas

August Gyldenstolpe
Utrikesminister under åren 1904-1905

Bild saknas

Otto Virgin
Krigsminister under åren 1903-1905

Bild saknas

Hjalmar Westring
Civilminister under åren 1902-1905

Bild saknas

Ernst Meyer
Finansminister under åren 1902-1905

Bild saknas

Carl von Friesen
Ecklesiastikminister under åren 1902-1905

Bild saknas

Louis Palander
Sjöförsvarsminister under åren 1901-1905

Fredrik von Otter

Fredrik von Otter
Statsminister under åren 1900-1902
Sjöförsvarsminister under åren 1874-1880

Bild saknas

Jesper Crusebjörn
Krigsminister under åren 1899-1903

Bild saknas

Nils Claëson
Ecklesiastikminister under åren 1898-1902

Bild saknas

Gerhard Dyrssen
Sjöförsvarsminister under åren 1898-1901

Bild saknas

Edvard von Krusenstjerna
Civilminister under åren 1896-1902
Civilminister under åren 1883-1889

Bild saknas

Ludvig Annerstedt
Justitieminister under åren 1896-1901

Bild saknas

Ludvig Douglas
Utrikesminister under åren 1895-1899

Bild saknas

Claës Wersäll
Finansminister under åren 1895-1897

Bild saknas

Axel Rappe
Krigsminister under åren 1892-1899

Bild saknas

Jarl Christerson
Sjöförsvarsminister under åren 1892-1898

Bild saknas

Lennart Groll
Civilminister under åren 1889-1896

Bild saknas

August Östergren
Justitieminister under åren 1889-1896

Bild saknas

Carl Lewenhaupt
Utrikesminister under åren 1889-1895

Bild saknas

Hjalmar Palmstierna
Krigsminister under åren 1888-1892

Gillis Bildt

Gillis Bildt
Statsminister under åren 1888-1889

Bild saknas

Axel Örbom
Justitieminister under åren 1888-1889

Bild saknas

Axel Bergström
Justitieminister under åren 1888
Civilminister under åren 1872-1875

Bild saknas

Gustaf Peyron
Krigsminister under åren 1887-1888

Robert Themptander

Robert Themptander
Statsminister under åren 1884-1888
Finansminister under åren 1881-1886

Carl Johan Thyselius

Carl Johan Thyselius
Statsminister under åren 1883-1884
Civilminister under åren 1883
Civilminister under åren 1875-1880

Bild saknas

Axel Ryding
Krigsminister under åren 1882-1887

Bild saknas

Nils von Steyern
Justitieminister under åren 1880-1888

Bild saknas

Fredrik Hederstierna
Civilminister under åren 1880-1883

Bild saknas

Otto Taube
Krigsminister under åren 1880-1882

Bild saknas

Henrik Rosensvärd
Krigsminister under åren 1877-1880

Bild saknas

Oscar Björnstjerna
Utrikesminister under åren 1876-1880

Louis De Geer d.ä

Louis De Geer d.ä
Statsminister under åren 1876-1880
Justitieminister under åren 1876-1879
Justitiestatsminister under åren 1875-1876

Bild saknas

Eduard Carleson
Justitiestatsminister under åren 1874-1875

Bild saknas

Hans Forssell
Finansminister under åren 1872-1880

Bild saknas

Axel Adlercreutz
Utrikesstatsminister under åren 1872-1876
Justitiestatsminister under åren 1872-1874

Bild saknas

Carl Fredrik Wærn
Finansminister under åren 1872-1874

Bild saknas

Oscar Weidenhielm
Krigsminister under åren 1871-1877