Ministrar från Falköping

Bosse Ringholm

Bosse Ringholm Socialdemokraterna logotyp
Samordningsminister i EU-frågor under åren 2005-2006
Vice statsminister under åren 2004-2006
Idrottsminister under åren 2004-2006
Finansminister under åren 1999-2004

Bild saknas

Birgit Friggebo Liberalerna logotyp
Kulturminister under åren 1991-1994
Invandrarminister under åren 1991-1994
Jämställdhetsminister under åren 1991-1993
Bostadsminister under åren 1991
Bostadsminister under åren 1978-1982
Biträdande bostadsminister under åren 1976-1978