Ministrar från Huddinge

Ylva Johansson

Ylva Johansson Socialdemokraterna logotyp
Arbetsmarknadsminister under åren 2016-2019
Etableringsminister under åren 2016-2018
Vårdminister under åren 2004-2006
Äldreomsorgsminister under åren 2004-2006
Skolminister under åren 1994-1998

Tage Erlander

Tage Erlander Socialdemokraterna logotyp
Statsminister under åren 1946-1969
Ecklesiastikminister under åren 1945-1946
Civilförsvarsminister under åren 1944-1945
Biträdande socialminister under åren 1944-1945