Politiker Ingvar Carlsson

Namn
Ingvar Carlsson
Hemort
Födelsedatum
1934-11-09
Ingvar Carlsson är 89 år gammal
Parti

Ingvar Carlsson har genom åren haft dessa ministerposter