Politiker Margot Wallström

Namn
Margot Wallström
Hemort
Födelseort
Kåge utanför Skellefteå
Födelsedatum
1954-09-28
Margot Wallström är 69 år gammal
Parti

Utöver arbetet som minister i Sverige så har Margot Wallström även varit:

Wallström har även mottagit H. M Konungens medalj av 12:e storleken i serafimerordens band år 2008 för sina insatser inom europeisk och svensk politik.


Margot Wallström har genom åren haft dessa ministerposter