Ministrar från Göteborg

Annika Strandhäll

Annika Strandhäll Socialdemokraterna logotyp
Miljöminister under åren 2021-2022
Klimatminister under åren 2021-2022
Socialminister under åren 2017-2018
Socialförsäkringsminister under åren 2014-2019

Bild saknas

Anna Hallberg Socialdemokraterna logotyp
Utrikeshandelsminister under åren 2019-2022
Minister med ansvar för nordiska frågor under åren 2019-2022
Minister för nordiska frågor under åren 2019-2022

Jan Eliasson

Jan Eliasson Socialdemokraterna logotyp
Utrikesminister under åren 2006

Leif Pagrotsky

Leif Pagrotsky Socialdemokraterna logotyp
Utbildningsminister under åren 2004-2006
Kulturminister under åren 2004-2006
Forskningsminister under åren 2004-2006
Näringsminister under åren 2002-2004
Utrikeshandelsminister under åren 1997-2002
Minister för nordiskt samarbete under åren 1997-2002
Samordningsminister under åren 1996-1997
Minister för vapenexportfrågor under åren 1996-1997

Claes Lindskog

Claes Lindskog Moderaterna logotyp
Ecklesiastikminister under åren 1928-1930

Gillis Bildt

Gillis Bildt Politiskt obundna logotyp
Statsminister under åren 1888-1889