Ministrar från Kalmar

Lena Hallengren

Lena Hallengren Socialdemokraterna logotyp
Socialminister under åren 2019-2022
Jämställdhetsminister under åren 2018-2019
Barnminister under åren 2018-2019
Äldreminister under åren 2018-2019
Kyrkominister under åren 2004-2006
Ungdomsminister under åren 2002-2006
Minister för vuxnas lärande under åren 2002-2006
Förskoleminister under åren 2002-2006

Oscar von Sydow

Oscar von Sydow Politiskt obundna logotyp
Statsminister under åren 1921
Civilminister under åren 1914-1917

Hjalmar Hammarskjöld

Hjalmar Hammarskjöld Politiskt obundna logotyp
Statsminister under åren 1914-1917
Krigsminister under åren 1914
Ecklesiastikminister under åren 1905
Justitieminister under åren 1901-1902